ЖНИВО НЕ ЗАКІНЧЕНЕ

Деякі з нас були міцно переконані, що жниво закінчиться тепер, але не можна дозволити, щоб наші сподівання чого-небудь переважували факти. Фактом є, що жнивна праця грандіозно просувається вперед; вона не закінчилось в жодному значенні. Наскільки ми тепер можемо судити, виявляється, що повинна бути зроблена ще значна частина жнивної праці. Це не знеохочує, а підбадьорює нас. Ми раді знати, що Божа милість досягнула інших розумів та сердець і благословить їх, як благословила нас. Ми раді знати, що інші щоденно входять в благословенну спорідненість з Господом під угодою жертви і дають докази, що вони були сплоджені з Святого Духа. Ми раді зауважувати їхні старання і радіємо з ними, що вони, так як і ми, можуть розділяти цю славну нагоду чинити наш поклик і вибір міцним через розвиток характеру, який ми щоденно вчимося оцінювати як найголовніше для "більш, ніж переможців". Всі такі мусять бути відбитком дорогого Божого Сина, нашого Господа Ісуса. Ми були б щасливі ввійти до нашої праці за завісою, але ми повинні бути більше задоволені продовжувати нашу працю по цей бік завіси, тому що такою є Господня воля щодо нас.

Спочатку ми були схильні припускати, що власне жниво закінчилось в жовтні 1914 року, і що праця, яка від того часу поступала вперед, була працею підбирання колосків, але виглядає, що факти не підтверджують цього. Прогрес цієї праці і кількість тих, які приведені до пізнання правди і відділені для Господа, занадто велика, щоб бути названою підбиранням колосків. Очевидно, що це частина звичайного жнива. Крім того, нас щораз більше вражають заключні риси образу Іллі та Єлисея. Нас щораз більше вражає, що коли Ілля вдарив річку Йордан, її води були розділені, зображуючи могутню працю, яка ще повинна бути зроблена, і, очевидно, в дуже недалекому майбутньому. Що буде прообразом згорнення плаща Іллі, який символізує його силу, і скільки часу вимагатиме таке збирання сил для ударення, ми не знаємо. Ми повинні чекати, пильнувати і виконувати нашу частку. Крім того, невідомо також, скільки часу вимагатиме завершення ударення вод і наскільки швидко люди будуть розділені правдою.

Однак, навіть приймаючи, що така велика праця під Господнім благословенням і керівництвом могла бути завершена за дуже короткий час, ми все-таки не могли очікувати результатів раніше, ніж приблизно через три роки. Однак ми не встановлюємо часу, бо ми не знаємо жодної риси часу, яка відповідала б тому, що перед нами, – так само, як Ілля і Єлисей не були послані в якесь визначене місце після того, як дійшли до Йордану. Ми просто робимо наше припущення – що перед нами велика праця, і що ми не можемо бачити, яким чином вона могла бути завершена раніше, ніж за три роки.

Після ударення Йордану – після розділення народу посланням правди і плащем сили Іллі – відбудеться розділення церкви на два класи. Внаслідок цього клас Іллі, клас Малого Стада, буде ясно виявлений, відділений і відрізнений від класу Великої Громади. Пам'ятаймо, що розділення буде викликане вогненною колісницею – деяким дуже суворим, важким випробуванням, яке вибраний клас негайно прийме і в яке ввійде. Клас Єлисея ухилятиметься від переслідувань, але не подаватиметься назад до гріха або до відречення від Господа. Лише трохи згодом вихор (можливо, анархія) спричинить "зміну" класу Іллі.

БЕЗПЕРЕЧНО, ЩО ЧАСИ ПОГАН СКІНЧИЛИСЯ

Для нас і надалі ясно, що пророчий період, знаний як Часи Поган, хронологічно закінчився в жовтні 1914 року. Факт, що тоді почався великий день гніву на народи, добре позначує виконання наших сподівань. Поганським народам була гарантована деяка міра володіння і контролю на деякий період часу. Цей час закінчився, тепер триває позбавлення володіння. Вітри боротьби, вітри війни звільнені з великою шкодою для всього світу, ослаблюючи царства Європи, коли йдеться про їхній найкращий цвіт і фінансову силу.

Хто може сказати, як довго може продовжуватись ця війна? Всі воюючі народи горді і самовпевнені. Впокорення, про яке згадує Біблія, поки що не відбулося. Можливо, що війна може тривати ще досить довго, перш ніж народи стануть достатньо ослаблені і впокорені, щоб бажати миру. Тоді прийдуть інші нещастя. Постане загроза революцій; уряди ще тісніше об'єднаються з номінальними церковними системами, спільно шукаючи захисту і підтримки. Далі ми можемо сподіватися великого краху духовного Вавилону, що вестиме до великої революції-землетрусу з Об'явлення. "І сталось велике трясіння землі, якого не було, відколи людина живе на землі" (Об'явлення 16: 18). А це в свою чергу вестиме, згідно з нашим розумінням Біблії, до страшної анархії, в якій всі теперішні інституції не встоять перед вогнем людського гніву, упередження, тощо. Тоді, в сприятливий момент, коли поганські володіння зникнуть, Месіанське царство проявить себе в благословенні цілого світу і доведе, що "його бажають всі народи" (Огія 2: 7, Кул.).

Тому ми не бачимо жодної причини для сумніву, що Часи Поган закінчились в жовтні 1914 року; і що кілька наступних років будуть свідчити про їхній остаточний крах і повне встановлення Божого царства в руках Месії. Але протягом цього часу клас Іллі перейде за Завісу, тому що "коли з'явиться Христос, тоді з'явимося з Ним у славі і ми [церква]".

НАША ПОМИЛКА СТОСОВНО ЖНИВ

Наші читачі пригадають, що основою наших сподівань стосовно часу жнива був паралелізм між закінченням Юдейського віку і закінченням цього Євангельського віку. Ми встановили, що початок часу жнива ясно позначений пророцтвом про 1335 днів і виконанням між Божим народом вислову: "Благословенний той, хто чекає, і досягне до тисячі трьох сотень тридцяти й п'яти днів" (Даниїла 12: 12). Безперечно, велике блаженство, велике просвітлення очей розуміння, велике оцінювання нашого Бога і Його славних намірів прийшло на Господній народ в цей час в повній згоді з цим пророцтвом! Відтоді на устах Господнього народу була нова пісня, коли вони через божественний план віків взнали про Його доброту. Ми не бачимо жодної причини ставити під питання дату жовтень 1874 року як початок часу жнива і паралель до часу, коли Ісус почав Своє служіння в часі жнива Юдейського віку.

Наша помилка була саме по цій лінії, яку ми вказали. Ми неодноразово нагадували нашим читачам, що паралелізм між Юдейським віком і Євангельським віком не міг включати чого-небудь, що належить до нової епохи. Паралелі стосувались тільки номінального Юдейського дому там і номінального Християнського дому тут. Обидва були відкинуті через те, що не змогли бути в правильному стані серця для правд, які були на часі для них, – обидва були відкинені на знищення. Юдейська система була церковно-державною справою і відповідала тут великим церковно-державним системам Європи, знищення яких почалося в 1914 році.

Однак пам'ятаймо, що три з половиною роки служіння Ісуса були більше часом приготування апостолів до того, щоб вони були знаряддям для збирання врожаю, і нагострення серпа правди для пізнішої праці, яка почалася в День П'ятидесятниці. До П'ятидесятниці не було жодної "клуні", до якої збирають пшеницю.

ЮДЕЙСЬКА ТА ХРИСТИЯНСЬКА ПАРАЛЕЛІ

юдейська номінальна церква
християнська номінальна церква
29–30 рр. н.е.
1874–1878 рр. н.е.
"Не зрозуміло ти часу відвідин твоїх".
33–36 рр. н.е.
1878–1881 рр. н.е.
Святеє Святих помазаний, божественна милість продовжена на три з половиною роки до завершення 70 тижнів ласки, обіцяних для Ізраїлю, їхнє відкинення відкладене.
36–73 рр. н.е.
1881–1918 рр. н.е.
Через розповсюдження гидот Він вчинить це спустошенням аж до кінця, або повного знищення – доки не виконається все, що провістив Бог (Даниїла 9: 24-27).

Не потрібно шукати ніяких паралелей між церквою П'ятидесятниці і правдивою церквою тепер. Але воскресіння Ісуса до того, як почалося збирання врожаю церквою, розумно можна вважати тим, що має свою паралель тут, в воскресінні членів церкви, які спали – 1881 р. н.е.

Ми не повинні шукати паралелізму між початком Євангельської церкви та її досвідами і початком в цьому часі жнива Небесної церкви та її досвідами. Вони зовсім не є частиною паралелі. Паралель відноситься до номінальної Юдейської системи, яка пішла на знищення, і до номінальної Євангельської церкви, яка тепер йде на знищення.

Ми вважали, що жнивна праця збирання церкви буде завершена перед кінцем Часів Поган; але в Біблії про це нічого не сказано. Наша думка була лише припущенням, і тепер ми бачимо, що це припущення було невиправданим. Ця жнивна праця належить до нової епохи і не може бути ототожнена зі старою. Збирання врожаю Юдейського віку, збирання "справжніх ізраїльтян" до Євангельської церкви жодним чином не закінчилось в 70 р. н.е., а в різних частинах світу поступало вперед і потім. Без сумніву, що досить велика кількість юдеїв, отримавши свої жахливі досвіди, була набагато краще приготована до того, щоб бути зібраною до Євангельської Клуні після знищення їхньої національної держави. Схожим чином ми можемо очікувати, що досить значна кількість ще буде зібрана до Небесної Клуні, і ми не знаємо тут про жодне обмеження часу.

В зв'язку з цим зазначимо, що деякі історики ставлять кінець Юдейського Часу Горя на квітень 73 р. н.е., який відповідав би квітню 1918 року.

Чи засмучені ми тим, що жнивна праця продовжується? Воістину, ні. Ми радіємо і задоволені кожний день проголошувати хвалу Тому, Хто покликав нас з темряви до Свого дивного світла. Ми насолоджуємось тим, що бачимо, як інші підкріпляються і радіють. Чи засмучені ми тими досвідами, які отримали, підходячи до цього теперішнього пункту? Чи нам подобається скаржитись, що Господь не звернув більш посилено нашої уваги на паралелізм? Воістину, ні. Господнє керівництво було добре. Можливо, й справді ми отримали користь від думки, що жнивна праця незабаром закінчиться. Можливо, це привело нас до глибшого посвячення і більшої активності в службі Господу, собі і іншим. Тому ми ні за чим не жалкуємо.

"Хто досі вів тебе, Той поведе тебе і далі.
Покірним будь, віддайся Його волі".

ПАЛЕННЯ КУКОЛЮ

В притчі про "пшеницю і кукіль" Учитель дуже виразно говорить про збирання куколю і в'язання його в снопи для спалення. Ми припускали, що це спалення не відбудеться, доки вся пшениця не буде зібрана до Небесної Клуні, але очевидно, що це була неправильна думка. Громадження пшениці продовжується, але очевидно, що винищення куколю буде дуже близько відповідати розділенню Йордану. Кукіль є класом (часто) шляхетних людей, котрі піднялися з світу, котрі зароджені надіями і прагненнями добродійного характеру, але були введені в оману, щоб думати, що вони є церквою. З точки зору куколю, пшениця є ненормальною рослиною, дивним, нечисленним і не шанованим високо народом. Ударення вод об'явить правду стосовно того, хто є справжньою церквою Христа, а хто є імітацією. Чесно думаючий клас куколю буде розчарований і перестане претендувати на те, що він є церквою Христа, – таким чином вони будуть спалені, тобто перестануть бути куколем, однак залишаться як чесно думаючі світські люди і матимуть частку в загальних благословеннях "недалекого блаженного часу" в царстві, про яке ми ще досі молимося.

Дорогі брати, наше теперішнє відношення повинно бути відношенням великої вдячності Богу, зростаючого оцінювання прекрасної правди – бо Він обдарував нас привілеєм бачити її і ототожнюватись з нею – а також зростаючої ревності в допомозі іншим, щоб привести їх до пізнання цієї правди. А поки що наші очі розуміння повинні ясно бачити, що Битва Великого Дня Бога Вседержителя тепер знаходиться в процесі розвитку; і наша віра, через Слово керуючи нашими очами розуміння, повинна зробити нас здатними бачити славний результат – Месіанське царство. Більше того, ми можемо бути повністю задоволені тим, що не знаємо, скільки часу буде тривати жнивна праця, – задоволені, що великий Провідник, Котрий за божественним призначенням має нагляд над усією справою, є занадто мудрий, щоб помилятися, і що нам обіцяно, що всі наші досвіди допомагатимуть нам на добре, якщо ми любимо Його і "покликані Його постановою" і стараємось чинити наше покликання і вибрання міцним.