ПРИВІЛЕЇ ПРЕСТОЛУ БЛАГОДАТІ

«Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благо­дать» (Євреїв 4: 16).
Хоч ці слова Апостола завжди стосувалися Божого народу, вони мають особливо важливе значення для нас, бо ми усвідомлю­ємо, що живемо зараз у цьому дуже злому дні, про який він гово­рив у своєму листі до ефесян, що він вже настав і що тільки ті, хто зодягнувся у всю Божу зброю, будуть належним чином спорядже­ні, щоб протистояти атакам ворога. Його рада, щоб християнин забезпечив себе усією Божою зброєю, свідчить про потребу в зброї, про складність у протистоянні атакам, очікуваним цього дня, і про мале число тих, хто в кінцевому результаті вистоїть. Він заохочує брати не тільки щит віри, не тільки шолом спасіння, не тільки броню праведності, не тільки Меч Духа, не тільки сандалі готовності, не тільки пояс Правди, але всіх їх разом. Це означає, що ми потребуватимемо їх усіх, якщо хочемо витримати всі напа­ди, очікувані цього злого дня.
О, як мало тих, хто усвідомлює важливість цієї зброї, яку ра­дить Бог! їхня проблема – це результат того, що вони не розпізна­ють часу, в якому зараз живуть, що вони недостатньо прокинули­ся, що вони не стараються досліджувати Писання і озброїтися ним для битви Великого Дня Бога Вседержителя.
Та як би ревний християнин не готувався, він повинен пиль­нувати, чи є пряма і постійна спільність між його серцем та його Господом. У Біблії Бог дав нам Своє Послання, Свою обітницю, Своє навчання заздалегідь. В іншому місці Ап. Павло сказав, що це Слово є достатнє, «щоб Божа людина була досконала, до всяко­го доброго діла готова». Ми цінуємо це запевнення, а також усві­домлюємо нашу недостойність, нашу нікчемність і наші недоліки. Та незважаючи на все це, наш Господь запевнив нас, що ми може­мо наближатися з відвагою до Престолу Небесної Благодаті і там отримати милість і для своєчасної допомоги знайти благодать та прощення гріхів.
Ця обітниця прощення не включає в себе думки про перший гріх, бо він прощається нам тоді, коли ми посвячуємося Господу, а тому немає потреби згадувати його щодня. Однак, підкоривши нашу волю Господу і почавши іти по вузькому шляху, ми маємо знати, що включатиме наша розумна служба Йому (Рим. 12: 1). Ми потребуємо кожного приготованого Ним для нас заходу. Саме наші щоденні прогріхи потребують щоденного прощення. Отож, якщо хтось хоче бути добрим воїном Господа Ісуса, він мусить підтримувати тісний зв'язок з Головою. Він має честь робити це, приходячи щодня до Престолу Благодаті.
Якби ми порівняли привілей наближення до Бога з привілеєм наближення до земних монархів, то ми побачили б виразний вияв Божої ласки до нас. У випадку короля Англії, чи кайзера Німеччи­ни, чи будь-якого іншого монарха на землі, поважність престолу підтримується так серйозно, що до нього не так легко наблизити­ся. Треба палко цього бажати. І якщо хтось має предстати перед королем, то він мусить одягнути відповідний одяг, дотримуватися встановленого етикету, а також мати належні рекомендації. І якщо цар буде такий ласкавий, то тоді може бути надана аудієнція. А наш Бог, Всемогутній Творець Всесвіту, милостиво дав кожному, хто був зачатий Святим Духом, привілей у всіх справах звертатися до Нього в молитві – зі всіма своїми потребами, зі всіма своїми труднощами – і називати Його сповненим любов'ю ім'ям «Отець». Що за дивовижна благодать!
Отже, кожна Божа дитина перед наближенням до Престолу Благодаті повинна поцікавитися, що Господь схвалює, а що ні. В Божої дитини має бути одне прагнення – знати волю Отця і відпо­відно з нею вести свої справи. Та, вірячи, що наші серця повністю підкорені Господній волі, Апостол описує тут християнського вої­на, котрий одягнув усю Божу зброю (або котрий її одягає) і котрий намагається відповідати найвищому критерію. Йому буде потріб­но (зі всією його зброєю) розвивати і використовувати привілей молитви (Еф. 6: 18).

СПОСІБ ПРИЙНЯТОЇ МОЛИТВИ

Попередня цитата говорить нам про те, як слід заносити моли­тву – «усякою молитвою й благанням кожного часу моліться ду­хом». Ми повинні поставити наголос на слові «духом». Порівняй­те цей вид молитви з іншими, які не є в «дусі» і є лише формаль­ними. Ми знаємо, що язичники мають багато формальності у своїх молитвах. Наприклад, китайці мають колесо, на якому написані певні молитви, і вони думають, що чим більше разів колесо повер­неться, тим більше разів молитва піднімається до їхнього бога. Це даремні повторювання. Але китайці – язичники, вони не пізнали істинного Бога. Інші ж приступають до правдивого Бога, вдаю­чись до марних повторювань, не знаючи, чого хочуть і що для них найкраще, або яка Божа воля. Деякі християни використовують надруковані форми прохання, які, в дійсності, не відображають їхнього власного почуття і духа, але вони, поклоняючись, прино­сять їх Господу, хтось більш, хтось менш формально. Деякі моли­тви є представлені в чотках. їх використовують наші римо-католицькі друзі. Кожна чотка представляє молитву, і вважається, що повторювання допомагає віруючому. Він знову і знову рахує ці чотки, повторюючи свою молитву над кожною чоткою.
Всі ці спроби з боку людей, язичників і християн, наблизитися до Бога в молитві, свідчать про те, що існує свідома потреба в Бо­жественній допомозі. Але до Бога не слід наближатися лише фор­мальним чином. Він «осміяний бути не може». Якби ми наблизи­лися до земного царя таким недбалим чином, то він побачив би нещирість прохання і обурився би ним. Тож можемо бути певні, що коли ми приходимо до Бога з пустими словами, то наші молит­ви не будуть почуті. Також, нам слід пам'ятати, що Бог приймає тільки ті молитви, які походять від тих, хто перебуває з Ним у сто­сунках угоди через нашого Господа Ісуса Христа. Не існує іншого шляху отримати право приходити до Всевишнього, звертаючись до Нього: «Отче наш».
Повертаючись знову до слів: «Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться духом», – ми бачимо, що Апостол мав на увазі наступне: що в кожній нашій молитві (яким би не було наше прохання) має бути ревність духа. Молитва завжди має приноси­тися в «дусі» – із сердечним усвідомленням того, що ми робимо. Інакше вона не може бути прийнятною для Бога. Це має бути «благання», палке прохання. Коли ми молимось до Бога, ми по­винні «пильнувати з повною витривалістю» – виявляти настирли­вість в молитві, не втрачаючи відразу терпіння, якщо наші прохан­ня не отримують швидкої відповіді. Ми не повинні молитися про те, що (на підставі Божого Слова) не є господньою волею, а повинні молитися про те, що, віримо, є його волею. І ми справді повинні бажати того, про що ми просимо. А далі нам треба стежити за виконанням наших молитов і таким чином бути готовими до благословення, коли воно прийде. Наш Отець знає, чого ми потре­буємо, ще перш ніж ми попросимо Його (Мт. 6: 32, 8).

САМОЛЮБНІ ПРОХАННЯ НЕПРАВОМІРНІ

Отже, ціль молитви – отримати допомогу і привести нас до такого стану розуму, який буде щиро бажати отримати благосло­вення нашого Отця. Бог не хоче давати Свої найкращі благосло­вення там, де вони будуть безплідними. Коли Він дає нам ці бла­гословення, Він очікує, що наше серце буде в стані засвоїти їх і принести плоди. Ми постійно маємо перебувати в стані повного підкорення Його волі. Ми знаємо, що наш Небесний Отець най­краще знає про наші потреби, але Він зволікає виливати Свої найбагатші дари на Своїх дітей, доки ми не готові до них. Тож ніколи не приходьмо до Нього з марними, безглуздими проханнями.
Тоді як світ може молитися лише про їжу, одяг, скороминущі благословення або про перемогу над своїми ворогами, ми, Божі діти, повинні підкорити свою волю Йому і молитися словами молитви, приклад якої дав Господь: «Отче наш, що є на небесах! Не­хай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». Далі: «Хліба нашого насущ­ного дай нам сьогодні», скільки б його не було – трошки чи бага­то, – не говорячи, яка це має бути їжа, а просто приймаючи те, у чому Він бачить нашу потребу. Ми віддали ці справи цілком у Го­сподні руки. Особливо ми просимо про духовний Хліб. Наші мо­литви повинні бути скеровані в напрямку Духа, а не тіла. Лише в окремих випадках нам слід молитися про земні речі, адже ми пос­вятили свої тіла Богові. Оскільки тіло має померти, оскільки воно було прийняте як жертва, ми повинні старатися зберігати це тіло, яке ми віддали Господу, тільки доти, доки це достатньо для нашого духовного розвитку і випробування та для завершення тієї пра­ці, яку Він нам доручив. Також ми маємо бажати і бути готовими віддати його, як тільки Господь буде готовий завершити жертву. Ми маємо його зараз лише як інструмент Нового Створіння.
Отож, як Нові Створіння, ми завжди повинні молитися у згоді з інтересами цієї нової природи. Ми повинні прагнути Хліба з Не­ба і харчуватися ним. Ми повинні розвивати плоди і благодаті Святого Духа. Ми читаємо, що Отець більше бажає давати добрі речі тим, котрі просять в Нього, ніж земні батьки бажають давати добрі речі своїм дітям. Тому ми не тільки маємо молитися в Дусі, але (як вказує Господнє Слово) наші молитви мають бути у відпо­відності з Духом, з Новим Створінням, чиї потреби є першочерго­вими в наших очах і в очах Господа і чиї інтереси Господь особли­во бажає благословити, бажає, щоб ми зважали на них і молилися про них.

ДИХАННЯ ЖИТТЯ ХРИСТИЯНИНА

Ось логічний висновок з усього цього: Господній посвячений народ повинен мало молитися про земне, усвідомлюючи, що для Церкви кінцевим результатом є не реституція, а жертва до смерті, а тоді славне воскресіння. Тому посвячені повинні молитися про благодать сприймати у вірному дусі наші різноманітні випробу­вання і труднощі, коли ми одягаємо зброю (та й тоді, коли ми вже одягнули її) і вчимося користуватися Мечем Духа, давати відсіч противнику й ворогам, що зачаїлися у нашому власному тілі, – нашим филистимлянам. Нам потрібно багато благодаті, щоб пра­вильно засвоїти уроки з випробувань та нападів противника і щоб усвідомити, що все це працює разом на благо нам – тим, хто лю­бить Бога, хто «покликаний Його постановою». Ми щоденно вчи­мося «чинити міцним своє покликання та вибрання».
Господній народ заохочується до участі у зібраннях молитов, і кожен зокрема повинен щоденно приходити до Престолу Благода­ті. Наш Господь сказав, що там, де двоє чи троє збираються в Його Імені, то Він буде посеред них. Коли висловлюється прохання, яке стосується загальних інтересів, ми повинні об'єднати свої серця, щоб благословення могло поширитися і торкнутися багатьох сер­дець. Тобто є порада, щоб Господній народ значну частину своїх молитов проводив у спільності, у співпраці. Але це не заважає нам приватно молитись до Господа – так часто, як потрібно, – розпові­даючи Йому про усвідомлення нами помилок та слабостей і блага­ючи про застосування дорогоцінної заслуги жертви нашого Спаси­теля, щоб усунути кожну пляму і кожну складку з нашої шати. Та­ка молитва є самою сутністю життя християнина, його «диханням життя».
Ми бачимо, що вторгнення противника, світу і тіла скеровані на те, щоб знеохотити нас або вплутати у справи теперішнього життя. Але Господь надав нам можливість наближатися до Нього, тож ми можемо приходити до Нього з будь-яким випробуванням, будь-яким клопотом, і бути певними, що наше прохання привер­тає Божественну увагу і матиме Божественну допомогу. Ми гово­рили про наші тілесні слабості як про такі, що відвертають нас від молитви. Багато християн, вчинивши щось, за що їм докоряє сум­ління, схильні деякий час уникати звернення до Господа в молит­ві, схильні боятися звернутися, соромитися звернутися, думаючи, що згодом їм стане легше у цьому стосунку. Такий шлях несе з собою велику небезпеку, бо обов'язково перешкоджатиме нашому духовному зростанню. Тому цього не можна дозволяти. Ми по­винні усвідомити, що тоді існує ще більша потреба звернутися до Престолу Небесної Благодаті. Господь знав про наші слабості на­перед. Він знав заздалегідь про нашу невдачу і бажав, щоб ми на­вчилися чогось з цього досвіду, щоб ми могли (у згоді з нашими молитвами) стати сильнішими проти гріха, проти всього, що не подобається Йому.

ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІ НАПАДУ САТАНИ

Немає сумніву, що противник намагається завадити нашим молитвам, нашому спілкуванню з Отцем. В одній з пісень є слова:
«Тремтить противник, коли бачить він
Найслабшого святого у мольбі».
Ні, ми не вважаємо, що сатана насправді аж так тремтить, але можемо бути певні, що він усвідомлює силу молитви в житті Бо­жої дитини, і одна з його основних стратегій нападу полягає в то­му, щоб розірвати наше спілкування з Господом. Так само, як на війні вмілий воєначальник намагається відрізати ворога від його зв'язку зі штабом, від його бази постачання, так і сатана. Якби йо­му вдалося розірвати наше спілкування з Небесним Двором, то була б набагато більша ймовірність впасти під його підступними і злими нападами. Тоді ми насправді були би безпомічними, без Бо­жественного керівництва.
Виникає питання: що міг би зробити сатана для того, щоб ро­зірвати наше спілкування? Ми відповідаємо, що існує багато спо­собів вторгнення в людський розум – думки можуть увійти в ро­зум під час того, як Божа дитина молиться, або за інших обставин. Це можуть бути думки про бізнес, розваги, гріх, світські інтереси та плани і т.д. Нам невідомо, скільки влади дано противнику сто­совно Господнього народу. Нам, однак, відомо, що йому не під силу зашкодити їхній волі. Але він має здатність збуджувати певні органи нашого розуму, тож якщо ми не будемо дуже пильними, то можемо втратити належну спільність з Господом, і наша христи­янська відвага може певною мірою ослабнути. Ось так ми пропор­ційно втратимо здатність опиратися світу, тілу і противнику.
Таким чином, належить вжити всіх можливих заходів безпеки, щоб зберегти зв'язок з нашим Небесним Отцем відкритими. На­приклад, якщо в приватній молитві існує схильність до сонливості або до переключення думок на інші речі, тоді ми можемо підняти голову, якщо вона похилена, або, якщо очі закриті, ми можемо ві­дкрити очі і підняти їх. Ми повинні пильнувати, щоб всі наші мо­литви і благання були в Дусі, щоб вони не були недбалими, фор­мальними. Ми повинні пильнувати, щоб вони справді були вира­женням нашого серця. Можна сказати, що кілька речень справж­ньої сердечної молитви принесуть більше добра для Господньої дитини, ніж скільки завгодно пустих слів. Ми радимо тим, хто має проблему тримати розум зосередженим під час молитви, посилити і скоротити свої прохання, і щоб у всіх своїх молитвах вони пиль­нували, чи те, чого вони бажають і про що моляться, є у згоді зі Словом Господа – в інтересах Нового Створіння.

R5744 (1915 р.)