ВЕЛИКА ГРОМАДА ЯК ЛЕВИТИ

Хтось запитав: Якщо левити, окрім їхніх священиків, призначені зображувати клас великої громади, і якщо всі з класу великої громади були покликані тим самим "високим покликом" як ті, котрі є "царським священством", і всі були сплоджені з Святого Духа, чому це не є показане в образі? Чому ці левити були допущені лише на Подвір'я і ніколи не входили до Святая? І чому є так, що вони не є показані як помазані оливою помазання?

Відповідаючи спочатку на останнє питання, хочемо сказати, що олива помазання була вилита на голову Первосвященика і стікала на його тіло. Підсвященики не були помазані окремо, хіба що у випадку смерті Первосвященика, коли один з них повинен був зайняти цю посаду. Тому, згідно з образом, один Первосвященик представляв всіх помазаних; він представляв всіх членів свого тіла – всіх підсвящеників.

Стосовно іншої частини питання, ми повинні пам'ятати, що стан Подвір'я і стан Намету в День Примирення представляли стан речей в Божому плані в теперішньому часі, протягом цього Євангельського віку. Протягом цього часу всі ті, хто полишив Табір і вирішив наблизитися до Бога, наближаються до Подвір'я, яке представляє стан виправдання, стан гармонії з Богом. Лише ті, хто є на Подвір'ї, можуть бачити предмети, які стосуються жертвування і входження в Святая. Відповідно до того, як вони роблять необхідні кроки до Святая, вони наближаються до Бога і зазнають деякої міри виправдання, деякої міри гармонії і стають більше приготовані до повного виправдання і гармонії з Ним.

Вмивання в умивальниці є важливим кроком, і коли вони підходять до дверей Святая і представляють себе, це означає повне посвячення. Тоді вони проходять за завісу.

Дуже мало-хто робить таке посвячення. Багато надають перевагу тому, щоб стояти біля дверей ззовні. І коли прийде час "жнива" (він тепер є), всі такі повинні бути викинуті. Як сказано, на одного, котрий буде стояти, припаде тисяча тих, хто відпаде. Вони, внаслідок недостачі послуху Господу, відкинули Його і таким чином втратили своє часткове виправдання – воно ніколи не стає дійсним. Подібно ті, котрі вчинили повне посвячення, є піддані суворим пробам і, якщо вони виявляться невірними, то не залишаться членами царського священства. Але це не доводить, що вони будуть негідні деякої нагоди служіння Господу. Вони будуть представлені в класі левитів. Всі левити посвячувалися Богу. Однак "більш, ніж переможці" є вибраними особами, особами, які витримують проби і виявляються вірними. Ті, котрим не вдалося витримати цих проб, будуть тоді відкинуті від стану, представленого в Святая, який є станом "золота" і представляє божественну природу.

В СВЯТАЯ ЛИШЕ СВЯЩЕНИКИ

Будучи позбавлені права, наданого священикам, вони вийдуть з цього стану і матимуть лише становище виправдання, яке, якщо вони його збережуть, виявить їх гідними вічного життя. Але це життя не буде людським життям, тому що вони відмовились від нього, щоб стати Священиками. Їхня невдача випроваджує їх зі стану Святая назад до стану Подвір'я. Лише священики будуть в Святая. Лише левити будуть на Подвір'ї. Але навіть вибрані, хоча й відділені в своєму розумі, будуть упереміш з іншими, наскільки це стосується їх як осіб. Тому Подвір'я, в кінцевому рахунку, представляє духовно-сплоджених як відділених від світу. Їхнє дійсне виправдання є представлене білими шатами і білими завісами, які відділяли їх від Табору. Тому клас великої громади представлений не як такі, що є в Таборі, а як приєднаний до священиків. Біла льняна завіса Подвір'я була підвішена на срібних гачках. Таким чином цей клас був представлений в "сріблі", на відміну від тих, котрі були представлені в "золоті" Святая і Святая Святих.

НІ СВЯЩЕНИКИ, НІ ЛЕВИТИ НЕ МАЛИ ЖОДНОГО НАСЛІДДЯ В ЗЕМЛІ

Щоб мати повну і цілковиту картину того, що зображувало покоління Левія, ми повинні пам'ятати, яким чином вони прийшли до свого становища бути священиками чи служити священикам. Всі вони були частиною Ізраїлю, але Бог відділив їх для Себе; Він не дав їм жодної спадщини в землі. Всі їхні права були затримані від них, і вони стали залежними від інших поколінь. Чому так було? Відповіддю є, що вони були взяті Господом замість "перворідних" всіх поколінь Ізраїлю. Таким чином покоління Левія стало образною "церквою первороджених". Далі з цієї образної "церкви первороджених" Господь вибрав священичу сім'ю, Аарона і його синів, котрі зображували царське священство, Христа і Його церкву. Всі з покоління Левія представляли церкву первороджених, а сім'я Аарона представляла "особливо вибраних". Хоча підсвященики не були особисто помазані, вони були представлені в тілі Первосвященика. Помазання, яке мають прообразні підсвященики, як члени тіла Христа, є втрачене, якщо вони не можуть вчини своє покликння і вибрання міцним.

СПОРІДНЕНІСТЬ З ГОСПОДОМ НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЗНАННЯ ВСІХ ПОДРОБИЦЬ

Тут ми хочемо натякнути, що ніхто не повинен почуватися зайвий раз стурбованим, якщо він не є здатний зрозуміти всіх пунктів хронології чи Образного Намету, або інших менших рис. Наша спорідненість з Господом не обов'язково залежить від нашого знання кожної подробиці. Ми повинні пам'ятати, що багато з нас були Божим народом перед тим, як ми зрозуміли яку-небудь з цих речей, перед тим, як ми зрозуміли філософію божественного плану. Отже, ми повинні довіряти Господу і чекати на решту, яку Він міг би відкрити нам. І ми повинні пам'ятати, що вирішальною пробою є відданість Господу. Це було пробою для нашого Господа Ісуса: чи буде Він відданий Отцеві? І це є пробою для нас. Чи будемо ми віддані Господу? Кожен, хто таким чином є відданий, є "переможцем". Він старатиметься бути вірним в будь-яких обставинах і довіряти навіть там, де не може бачити простежити Господнього провидіння.

Трудність в розумінні цих справ, здається, полягає в невдачі гармонізувати те, що було написане на цю тему. Усвідомлюючи факт, що всі посвячені були сплоджені з Святого Духа і тому, щоб бути вдосконаленими, повинні народитися з Святого Духа на духовному рівні, ми бачимо, що клас великої громади повинен бути духовними істотами – коли вони будуть вдосконалені. Вони не матимуть права на становище, до якого вони були покликані, тобто до божественної природи, представленої в Святая і Святая Святих, тому що вони не вчинили "міцним своє покликання та вибрання" до цього славного становища. Але якщо вони тримаються Господа, вони й надалі зберігають своє виправдання. Воно було отримане не тоді, коли вони почали наближатися до Бога, а тоді, коли вони пройшли через Подвір'я і вчинили своє посвячення, і коли Первосвященик, як їхній Заступник, приписав до їхньої жертви достатньо Своєї заслуги, щоб надолужити їхні недосконалості. Тоді вони були прийняті. В ту мить вони були виправдані до життя. Вони відмовилися від всього права на людське життя і отримали духовне сплодження, яке є основою їхньої майбутньої надії. Вони можуть перестати бути Помазанцем в тому сенсі, що перестають бути нареченою, тілом Христа. Те, що всі ці Левити мають небесну спадщину є показане в факті, що вони були відтяті від земної спадщини для того, щоб мати нагоду бути "перворідними" з Христом Ісусом, Головою церкви.

Образ Намету був тимчасовим, який в кінцевому результаті поступився місцем храму, і цей храм представляв церкву в її прославленому стані. Незважаючи на це, речі в храмі представляли обставини, які стосуються теперішнього часу. Наш доступ до Найсвятішого з усіх був, очевидно, представлений в завісі, роздертій зверху до низу. Завіса представляла Христове тіло. Через цю роздерту завісу ми можемо вглядатися в речі за нею і бути готовими перейти в Святая Святих.