УРОКИ ЗІ СТАРОГО ЗАПОВІТУ
1 Царів 12: 1-20


"Перед загибіллю гордість буває, а перед упадком - бундючність" (Пр. 16: 18)
Сьогодні ми розглянемо обставини, які склалися після смерті мудрого царя Соломона. До речі, хоча ми приписуємо йому велику мудрість, однак не повинні відкидати факт, що його життя в багатьох відношеннях суперечило його мудрим висловам. Під Господнім благословенням його правління принесло великий добробут для народу Ізраїлю. На протязі його життя в межах границь Ізраїлю панував мир, і ці границі розширилися так, що включали сусідні народи.
Серед значної частини Соломонового царства було поширене невдоволення, отож всі були готові до того, що при його смерті відкрито спалахне повстання, однак цей факт не є обов'язковим доказом того, що він погано управляв своїми підданими - що вони були гноблені. Навіть сьогодні ми бачимо, що багато з людей, які мають найкращий уряд і найбільший достаток, є незадоволеними, в той час як багато з тих, які мають поганий уряд і менші достатки, є задоволеними. Навіть в нашому народі благословення і привілеї свободи оцінюються не всіма. В сьогоднішньому світі більше нарікають, мабуть, при наймудріших і найкращих урядах, а не при більш деспотичних. Можливо, що так само було в Ізраїлі. Справді, виглядає, що саме так і було, оскільки бачимо, що опісля Ізраїль ніколи не досягнув такого розквіту. Після повстання проти того, що вони вважали тиранією і гнобленням, вони справляли враження менш заможних, ніж тоді, коли вважали, що їх гноблять.
Син Соломона, котрий після нього успадкував царство, звався Рехав'ам. Дванадцять поколінь, хоча вони згуртувалися при Давиді і згодом підтримували Соломона, зберегли свої свободи і скли?кали раду всіх племен, за винятком одного, до якого належала царська сім'я (Юди - бо Веніамин, будучи малим поколінням, приєднався до Юди). Ці збори десяти поколінь відбулися в Сихемі, столичному місті провідного покоління, Єфрема. Представники десятьох поколінь не приховували факт, що вони хотіли від нового царя гарантій, що він послабить царські вимоги щодо набору людей на громадські роботи, щодо податків, свобод і т.п., і що їхня вірність йому, як їхньому цареві, була ще невизначеною. Цар був запрошений на це зібрання.

ЧОГО КРАЩОГО МОЖНА БУЛО СПОДІВАТИСЯ?

Насправді цар в деяких відношеннях був кращим чоловіком, ніж можна було сподіватися, оскільки пригадуємо, що його мати була поганинкою, і, щоб догодити їй, Соломон спорудив на горі Оливній жертовник Молоху. З такою матір'ю і батьком-царем, час котрого в значній мірі так чи інакше був зайнятий чимось іншим, було б дивним, якщо б Рехав'ам мав більше побожності, ніж він мав насправді. Старші радники радили Рехав'аму, щоб він якомога ввічливіше погодився з вимогами поколінь, але молодь виразила думку, що поступитися трохи, означало б піддатися тиску, щоб поступитися більше, і вказувало б на слабкість. Вони радили, щоб він говорив чітко й сміливо і примусив своїх підданих до вірності. Він пішов за їхньою радою і дав таку відповідь: "Мій батько вчинив був тяжким ваше ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами [батіг з залізними кульками на мотузках]". Відповідь була нерозсудливою і прискорила відділення десятьох поколінь від двох. Це розділення тривало сотні років: єдине зцілення, яке коли-небудь мало місце, полягало в тому, що після Вавилонської неволі всі охочі з усіх поколінь знову зібралися назад до Ханаану і надалі були одним малим народом.
Ми повинні дивитися на справи народів і на справи осіб як на окремі і відмінні, хоча народи складаються з осіб. Речі можуть бути корисними для осіб, але некорисними для народу, і навпаки. Господній народ повинен вчитися покладатися на Його керівництво в великих справах життя - покладатися на те, що Він панує над справами народів в інтересах Своїх вірних слуг. Так було і в випадку справ Ізраїлю. Розкол в цьому народі багатьом людям повинен був здаватися страшним лихом, яке позбавило їх, як народ, високого становища одного з головних народів землі і поставило значно нижче. Декому це могло навіть здаватися натяком на те, що божественні задуми зазнали невдачі - що Бог ніколи не хотів, щоб цей народ був розділений, а хотів, щоб Юдейський народ став великим, могутнім, впливовим, щоб через нього Він міг виконати обітницю, що в насінні Авраама повинні бути благословенні всі народи землі. Однак ті, хто так вважав, помилялись. Бог хотів, щоб цей народ був розділений - Він хотів впокорити його, ослабити його. Це виразно показано в нашій лекції, коли читаємо, що причина була від Господа, що Він повинен був утвердити Своє слово, дане через пророка Ахійю. Незадовго до цього Господь послав через цього пророка повідомлення до Єровоама, що згодом він повинен стати царем десятьох поколінь, і тепер відповідь Рехав'ама прокладала шлях для виконання цього пророцтва.

ВЛАСТИВІ ПОГЛЯДИ НА ДОСВІДИ ІЗРАЇЛЮ

Давайте подивимося на це з точки зору історії Ізраїлю. Не думаймо про цю справу як таку, що повністю була результатом відсутності розуму з боку царів та правителів, а як таку, що цілковито була керована Господом з огляду на особливу мету.
Метою (до того ж метою усієї Юдейською епохи) було очищення нащадків Авраама - щоб Господь міг знайти в цьому народі найбільш святих, найбільш відданих, найбільш слухняних, щоб, коли прийде час на представлення Месії, цей народ був представлений своїми найкращими людьми в найсприятливіших обставинах. Ця мета була досягнута. За часів нашого Господа, всупереч факту, що багато людей з цього народу, котрі Його слухали, були названі лицемірами, а багато інших були явно митниками і грішниками, все-таки моральний та релігійний стан цього народу був добрим як ніколи. Про це, на нашу думку, свідчить факт, що в додаток до учнів і п'ятиста братів, котрі прийняли нашого Господа протягом Його місії, було кілька тисяч готових прийняти Його в день П'ятидесятниці і ще більше тисяч пізніше. Сумніваємось, чи так багато тисяч "справжніх ізраїльтян, що немає в них підступу", могло знайтися в якомусь іншому періоді історії Ізраїлю. Те, що вони були знайдені в той час, в жодному значенні не було випадковим, а було результатом божественного провидіння в їхньому національному досвіді.
Господь час від часу пересівав цей народ, щоб усунути з нього групи тих, які посідали мало віри, і щоб більш близько зібрати разом тих, які посідали більше віри, аж доки остаточно, як ми показали, були досягнуті найкращі результати. Досвіди, про які розповідає наша лекція, були початком процесу пересівання. Народ Ізраїлю в деякій мірі був стільником, наповненим ідолопоклонством, хоча релігія Авраама, Ісака і Якова все ще була їхньою національною вірою. Храм в Єрусалимі був осереддям цієї віри, а покоління Юди (з якого, як провістив Господь, мав прийти Месія, і якому через те по праву належав царський авторитет) стало по цій причині найбільш релігійним з усіх поколінь, тому що таким чином воно було тісно пов'язане з цією надією і її виконанням і тому, що в їхньому царі було зображене царство Месії, як в їхніх жертвах були зображені Його страждання. Тому і страждання і царська велич більш жваво і по-особливому справили враження на людей з покоління Юди, ніж на людей з десяти поколінь, чиї території були більше чи менше віддалені від столичного міста, від Храму і т.п. - особливо в той час, коли не було жодного швидкого способу сполучення.
На протязі періоду об'єднання поколінь під володінням Давида і Соломона деякі з найбільш відданих людей з усіх поколінь переселилися до Єрусалиму, частково із-за своїх релігійних переконань, частково задля привілею молитися в Храмі і частіше брати участь в релігійних святах. Разом з політичним розколом з'явилася тенденція відкидати всяку віру в обітниці, дані отцям, з тої причини, що спаситель повинен був повстати з Сіону, і що цей великий цар повинен був бути з покоління Юди. Патріотизм з боку десяти поколінь природно схиляв їх до відчуження від цих релігійних обітниць. Вони повинні були пам'ятати, що Господь сказав, що законодавець не відійметься від Юди аж поки не прийде Примиритель - Месія. Продовжуючи цикл наших лекцій, будемо бачити, що після відділення від Юди ідолопоклонство почало все більше і більше приходити на десять поколінь, і так само ті, котрі шанували Господа та Його обітниці і були незадоволені ідолопоклонством, були схильні залишити свої власні покоління і переселитися в землю Юди. Тому цей поділ поколінь послужив відсіванню справжніх ізраїльтян з усіх поколінь в землю Юди.

ПЕРЕСІВАННЯ ДУХОВНОГО ІЗРАЇЛЮ

Духовні ізраїльтяни, вивчаючи цю лекцію, повинні звернути особливу увагу на цю рису - повинні відмітити, що Господь головував над усіма справами образного народу для добра відданих серцем. Застосовуючи цю лекцію до духовного Ізраїлю, ми вчимося не почуватися розчарованими тим, що іншим може здаватися несприятливим поворотом в національних чи дочасних справах, усвідомлюючи, що Господь керує мудро, не згідно людської мудрості, а згідно Свого власного плану і в інтересах Своєї власної справи, яка має на увазі також інтереси Його народу. З цієї точки зору Господній посвячений народ може здаватися менш патріотичним, ніж інші, однак він може безперестанку мати радість і мир в усіх мінливостях життя, знаючи, що всі речі співпрацюють на добро тим, хто любить Господа.
Вірш 16 стисло говорить, що десять поколінь відвернулися від Рехав'ама тихо і мирно, повідомивши цареві, що за підтримкою йому потрібно звертатися до свого власного покоління. Вірш 17 відноситься до тих ізраїльтян з усіх цих поколінь, які мешкали в Юдиних містах, і які з релігійних чи інших міркувань не були схильні з'єднатися з своїми поколіннями в бунті, а вирішили приєднатися до покоління Юди, з якого, як Бог провістив через пророка, повинно прийти благословення і божественно встановлене поклоніння в Храмі, збудованому під божественним керівництвом.
Цар, не знаючи точно, до якої міри незадоволені виконають свою погрозу, послав до них Адонірама, начальника над поборами, який наглядав за розмірами податків і т.п., того самого, що згаданий в 1 Царів 4: 6 і котрий здійснював керівництво над примусовими роботами. Він, мабуть, був уповноважений діяти, як попередньо, тобто оголосити набір робітників на службу цареві при війську і для загальних громадських потреб. Людей це миттєво обурило, і, згідно звичаю тих часів, царського посланника каменували. Тоді цар зрозумів, що люди були не лише сердиті, але розлючені і повні рішучості, що повстання не було лише загрозою, а було закінчене, і що його власне життя напевно буде в небезпеці, якщо він не повернеться в межі Юди. Десять поколінь вибрали своїм царем Єровоама і підтримували самостійне правління. Цар Рехав'ам не хотів втрачати таку велику частину своєї імперії і спочатку думав добитися об'єднання шляхом придушення повстання, однак Господь, навпаки, застеріг його від цього - і це погоджується з тим, що ми попередньо вияснили, що розділення цих народів було частиною божественного плану і, як ми бачили, для більшого благословення справжніх ізраїльтян.

ГОСПОДЬ ПРОТИВИТЬСЯ ГОРДИМ

Наш заголовний текст добре підходить до царя. Він, очевидно, як і багато інших, не надавав значення словам мудрості свого батька: "Перед загибеллю гордість буває, а перед упадком - бундючність". Не будемо стверджувати, що, коли б цар повівся менш зарозуміло, то остаточно не втратив би десять поколінь свого царства; навпаки, віримо, що в будь-якому випадку був би такий самий результат. Не дивлячись на це, Господь має своєрідний спосіб добиватися того, щоб заздалегідь задумані події, які наближаються, відбулися згідно з природними законами і т.п.
Сила цієї приповідки є ще більшою для нас, для духовного Ізраїлю, ніж для будь-кого іншого в світі в будь-якому часі, тому що через ласку Бога ми, котрі прийняли високий поклик, досягли рангу, становища, яке попередньо ніколи нікому не було дароване. А при вищому становищі буде більша небезпека падіння, і при більшому благословенні буде більша небезпека загибелі через знищення. Дорогі брати, давайте (як ті, що скуштували божественної ласки, як ті, що отримали такі великі благословення) покірно ходити з Господом; нехай той, що думає, ніби стоїть він, стережеться, щоб не впасти. Пам'ятаймо, що гордість провадить до загибелі, що дух вивищення, панування, стан самовдоволення веде до руйнації характеру і остаточно до повалення зарозумілої людини з її привілейованого становища до деградації - а в деяких випадках до смерті, другої смерті.