Послання Апостола Юди


1:1          Юда – Тадей (Мт. 10: 3). R3044:2
1:3          Спільне спасіння – Спасіння від гріха, від смерті, від людської недосконалості до людської досконалості; повна реституція та вічне життя. R4398:1
Загальне спасіння для людського роду, на відміну від особливого спасіння вибраних. NS392:5, 395:4, 653:1; R611:5
Спасіння, що відрізняється від спасіння Церкви, Тіла Христа. R5063:6, 742:1, 611:5
Велике спасіння до людського життя та його привілеїв. R611:5
Ісусова смерть за світ дає всім право на життя – життя, втрачене в Адамі. R327:6*
Це спасіння приходить спочатку до Церкви. Блага реституції приписані їй заради її віри. R4398:2, 611:2; Q619:2
Це спасіння є раз за всіх (тільки раз) «дане святим». R352:4*
Боротися – З лагідністю, довготерпінням, терпеливістю, братолюбством, любов’ю, а не гнівом, ненавистю, злобою або сварнею. R5057:4, 5056:6, 4803:5
Не гризти і не їсти один одного (Гал. 5: 15). R3858:3, 3752:4
В дусі любові, дусі Христа. R2804:1, 3031:4, 397:2
За правду проти неправди, але не проти братів. R3752:4
Не чіплятися і не сперечатися про несуттєві питання; не робити гори з дрібниці. R4803:5, 4008:3
Хтось може любити сперечатися про якусь улюблену власну теорію, а не про ті принципи праведності, які радить Біблія. R5057:4
Видумані людиною розбіжності слід ігнорувати, і лише на тих доктринах, які Писання ясно і виразно представляє, слід наполягати і боротися за них. HG750:3
Гордість є частиною самолюбства, тож виборюючи свої власні ідеї, хтось може розвивати гордість. R5057:4
Не заради власної слави, а заради любові до правди, Господа, братів. R4803:5
Проти самолюбних людських та диявольських схем, які переважають в теперішньому часі. R5057:4
Особливо враховуючи те, що сатана постійно чатує, щоб відняти в нас віру, або повернути чи перетворити її на нашу втрату чи шкоду. R4527:4, 4534:1
Часом здається, що сатана використовує свої хитрощі, щоб затягнути тих, хто намагається жити побожно, у боротьбу один з одним, роблячи так, щоб неважливі речі здавалися важливими. R5117:2
Боротися ревно. R3274:3
Намагаючись зберегти єдність духа в союзі миру (Еф. 4: 3), однак ніколи не жертвуючи правдою заради єдності чи миру. R397:2
За віру – Віра в жертву Відкупителя, в наше виправдання, в славні обітниці Божого Слова, в Господа і братів.  R4527:4, 5557:3, 5057:1, 4533:6
В божественний план, у Відкупителя, у силу Його смерті і т.д. Ці справи виразно викладені в Біблії – вони не залишені для вираховування, як у випадку хронології та всіх питань, що базуються на хронології. R5348:5
Центром чи основою якої є Примирення, Викуп. F630; R4008:3, 2532:4
В Ісуса Христа, Визволителя людства від сили гріха і смерті. R5557:3
Віра, що Бог використає насіння Авраама, щоб благословити все людство. R5245:4
Віра, що покладається на Бога, що привела до посвячення до самої смерті; що не забрала би назад жертви, а з радістю дивиться, як вона горить, маючи на цій підставі надію розділити славу, яка буде після цього. R2770:6
Яка не може існувати або зростати, якщо не буде зростати знання, основане на божественному об'явленні, і поглиблення єдності із Всемогутнім, щоб бути здатним застосовувати обітниці і бачити, що вони тобі належать. R4731:3
Яка освітлює серця всіх покірних. R1421:2
Складає дім віри (Гал. 6: 10). SM636:1
Яка є духовними стінами Сіону. R4778:4
Вказуючи на пастки противників правди, сміливо і безстрашно звертаючи увагу на кожну неправду і піднімаючи світло правди над нею. R1128:1
«Високий [небесний] поклик Божий в Христі Ісусі» (Фил. 3: 14). «Дивлячись на Ісуса, на Начальника й Виконавця віри» (Євр. 12: 2). CR424:6
«Цінна віра» (2 Петр. 1: 1, Diaglott). R2137:1
«Будуйте себе найсвятішою вашою вірою» (20 вірш). SM127:2
«Бо я передав вам найперш, що й прийняв, – що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням» (1 Кор. 15: 3, 4). R1572:2
Ап. Павло засуджує тих, котрі вчили, що воскресіння вже стало минулим, і зруйнували віру деяких (2 Тим. 2: 1618). R119:5*
Не можна сподіватися, що кожен любитиме нас і говоритиме про нас добре через нашу позицію. R5657:2*
Певні доктрини мають першочергове значення для істинної спільності серед істинних християн. D173; R4008:3
Апостоли передвіщали відхилення церкви від віри. HG655:5
Абсолютно зрозуміло, що наші сектантські поділи ростуть з нашого занедбання і втрати «віри, раз даної святим». OV284:2
Багато теологічних вчителів сьогодення заперечують Біблію і висувають сильні аргументи на підтримку Вищої Критики, Еволюції і т.п., все більше і більше відрікаючись від раз переданої віри. Q853:2; NS816:1
Розрізняймо неправдиві науки «Середньовіччя», які прийшли до нас у різноманітних догмах християнства, і правду Божого Слова, яка до певної міри була перемішана з неправдами. HG420:3
Не вища критика, еволюція, християнська наука, теософія та інші теорії, що заперечують Біблію. E62; R4778:2, 2137:1
Слово заохочення для тих, хто бореться проти так званої філософії та науки стосовно еволюції з людським розумінням спасіння, що суперечить Біблії. HG420:2
Душевна риса довір’я Господу, набута через знання Бога та близькість із Ним. R4731:3
Це означає більше, ніж інтелектуальну і навіть сердечну віру в Бога і Христа. CR424:3*
Життя Христа – життєвий принцип, засвоєний, прожитий (спожитий) і виявлений в ділах любові та пожертви для добра інших, – це початок вищого життя, запорука безсмертя. R327:6*
Святим – Істинно посвячені серед тих, що називають себе християнами. R1139:1
Тільки для Церкви. CR424:5*
1:4          Деякі люди – Грецькі філософи. E286
У розпусту – Самовивищення, використовування проголошуваної правди для того, щоб збільшити власний вплив і показну мудрість, і запровадження власного фальшивого вчення. R552:5
Єдиного Владики – Грецьке деспотес – владика. E70
1:5          Раз усе знаєте – Але вони були в небезпеці відвернутися від цього. R552:5
Згодом – Буквально, вдруге, представляючи таким чином другу смерть. R1450:1*
Хто не вірував – Вічне життя через Ісуса Христа є тільки для тих, хто кориться Йому. R1265:4
1:6          І анголів – Всі ангели були піддані особливій спокусі, пов’язаній з грішним людством. Вони були піддані великому випробуванню стосовно їхнього послуху. R5429:5, 5706:3
Ангели, які раніше були святими і слухняними, стали переступниками. F620; R4976:1
«Духи у в’язниці», які були неслухняні в дні Ноя, і яким проповідувала Христова смерть і воскресіння. R4068:5; HG727:6
Протягом 4 400 років грішні ангели були вигнанцями від Бога. R5160:5; SM118:2
Ці грішні ангели є демонами чи бісами, злими духами, брехливими духами, звідничими духами. R2171:3, 4577:3, 4521:2, 4068:3, 3771:3; SM196:1, 198:2
Ангели темряви, духи злоби (Еф. 6: 12). R2843:6
Ми не здивувались би, якби деякі з них розкаялися. R5019:5, 5043:5, 4880:3; Q20:T; SM196:1, 98:1
Що не зберегли – Вони взяли людські тіла з плотських причин – щоб жити як люди і вивести новий рід (1 М. 6: 14). R5622:5, 4976:1, 2843:5; E104; SM97:1
Деградували свою природу. R777:2; SM97:1
Вибрали життя на земному, фізичному рівні. R4682:2, 5019:1, 3934:4, 2843:5; OV17:4
Початкового стану – В якому вони були створені, духовний, ангельський стан. SM195:3, 547:1; R4682:2, 3934:4, 2171:4
Стан чистоти і безгрішності. R254:2, 2843:6, 892:6
Відпали від свого святого стану. R5706:3
Але кинули – Вони покинули свій властивий стан життя і природи, щоб жити на нижчому рівні, жити в гріхові. SM196:T, 97:T; R5115:6, 5019:1, 2843:5
Порушуючи божественний порядок. R5115:6; SM97:1
«Колись непокірливі були» (1 Петр. 3: 20). R4976:1
Вони неналежно використали людські тіла, адже вони мали честь матеріалізуватися для блага і допомоги людству. R3934:4
Бог знав наперед, передбачив це падіння, як передбачив був Адамове. R2843:6
Випробування їхньої віри було набагато більшим, ніж наше. R5116:1
Так Бог випробував віру святих ангелів. R5115:6
Житло своє – Стан духовних істот. R5160:1, 2171:4, 1679:2, 1678:2; PD17/26
Їхню власну природу. R2843:6
Він зберіг – Обмежив; ізолював від спільності з Богом і святими ангелами, і стримав від спілкування з людством, як раніше. SM98:T; R5043:4, 4682:2, 2843:6; Q17:T
Помістивши їх в Тартарус, атмосферу цієї землі, що неправильно перекладене як ад в нашому перекладі (2 Петр. 2: 4). SM97:3, 195:1; R5043:5, 2646:4, 254:2; Q19:5
Скинув їх до тартару: буквально – це нижня атмосфера, тому і диявол названий  «князем, що панує в повітрі» (2 Петр. 2: 4; Еф. 2: 2). HG30:2
Через їхнє порушення Божої угоди. R5162:2
Обмежені в час потопу. R4521:2
Покарання обмеженням замість вироку смерті, як у випадку людини. Це показує Божу «найрізнішу мудрість» (Еф. 3: 10). E413; R1670:4; Q20:1
Коли ці грішні ангели звільняться від свого обмеження, це приведе до вихру або чотирьох вітрів, випущених на землю. Q737:2
У вічних кайданах – Їхня свобода була обмежена, їм вже не було дозволено матеріалізуватися і таким чином спілкуватися з людством. R5043:5, 4068:2, 777:4; SM118:2; Q17:T
Які, з часу потопу, стримували їх від матеріалізації в людському вигляді і змушували (якщо вони хотіли щось мати з людьми) робити це потайки або через людських посередників, медіумів, відьом і т.п. R4068:2
‘Триваючі вік’ кайдани обмеження, що не дають їм з’являтися як люди. Ця сила не була забрана від святих ангелів. R1678:2
«Духи у в’язниці», які були неслухняні в дні Ноя, і яким проповідувала Христова смерть і воскресіння. R4068:5; HG727:6
Обмежені в темряві і стримувані від використання їхніх можливостей. Q20:1, 671:1
Відокремлені від Господа і святих ангелів, ці грішні ангели з того часу відомі як демони або біси; вони співпрацюють зі сатаною, «князем демонів» (Мт. 9: 34), як шкідники серед людей. F620; HG752:2; SM97:1
Обмежені у своїх можливостях спілкуватися зі святими ангелами і не маючи більше привілею з’являтися в образі людей, вони й далі шукають людського товариства, намагаючись оволодіти людськими істотами. NS805:3
Під темрявою – Їм не дозволено застосовувати їхні можливості при світлі. R2171:4, 4976:2; PD17/26; Q671:T, 20:1
Темрява ночі. Q804:3
Перша і основна умова всіх їхніх з’явлень. Вони не витримують яскравого світла сальної свічки, навіть якщо вона поставлена в дальній кут кімнати. HG30:2*
Можливо, що деякі з цих обмежень можуть незабаром бути усунені – поступово. R2171:4, 266:5, 3490:2; Q671:T
Деякі обмеження щодо темряви можуть поступово бути усунені, щоб дозволити їм займатися обманом або «неправдивим чудами» при денному світлі – що вони зараз і намагаються робити, як ніколи раніше з часу потопу. HG725:2
На – До. R2171:4, 1679:3, 266:5; Q464:2; SM196:1
Це, ймовірно, означає, що сатана не матиме жодної участі в суді великого дня. R5019:2
Можливо, «на» означає, що коли ми досягнемо того часу, тоді обмеження будуть зламані, і матеріалізація знову може стати можливою. Q464:2; R3490:2, 2171:4, 266:5; PD17/26; SM118:2
Через спіритичних медіумів (котрі  не знають, що вони є медіумами грішних ангелів) демони зараз говорять, що незабаром вони матимуть силу матеріалізуватися, як в давнину. SM118:2; R4070:4, 3490:2, 1643:1, 266:5
Те, що вони зараз матеріалізуються і з’являються в дійсній подобі особи, яку вони забажали представляти, – це не підлягає жодному сумніву, бо про це свідчать численні і достовірні очевидці. HG30:3*; R4069:4; SM119:1
Демони відіграють велику роль у розпалюванні великого «часу горя» (Дан. 12: 1), з яким Царство Месії буде встановлене. R5059:1, 4070:4; Q22:3; SM198:2; PD17/26
Суд – Грецьке крізіс, випробування.  R1679:2, 4069:1
Вирішальний час. R4070:5
В значенні випробування, а не вироку. Q22:3, 17:T; R4879:3, 4069:1
Це випробування, або судовий процес, проба, відбуватиметься, ймовірно, в тому ж напрямку, що і їхнє попереднє випробування чи проба (1 М. 6: 15). Q16:6; R4070:4
Їх не було потреби відкупляти, перш ніж вони могли бути суджені чи випробувані, бо вони не були засуджені на смерть і не пробувають в смерті. R1853:6, 1680:4, 4069:2
Можемо припустити, що деякі з них, побачивши вияв Божої любові в тому, що Він послав Ісуса, повністю розкаялися, перестали зводити людство, і сподіваються на якусь поблажливість в суді. R4068:3
Якраз зараз і протягом наступних кількох років. R4070:4, 5576:6, 5429:5; SM548:1; Q22:3
«Бог ангелів, що згрішили, не помилував був… і передав зберігати на суд» (2 Петр. 2: 4). R2171:4, 1679:2; F620; PD17/26
«Хіба ви не знаєте, що святі… будуть судити ангелів» (1 Кор. 6: 2, 3). R4068:5, 4879:3, 1679:3; Q19:4, 672:T
Це можливо, що святі по цій стороні завіси можуть мати дещо спільне з їхнім судом, докоряючи, викриваючи, засуджуючи їх. R4070:5
Великого дня – Тисячолітній день, коли ми можемо сподіватися, що вони творитимуть «неправдиві чуда» при денному світлі. R2171:4, 3727:1, 1679:2
Сьомий день, великий день Месії, Царства Месії, день Саббату. R4879:3
День Христа, тисячолітній день. Саме зараз ми знаходимо докази, що ці грішні духи отримують більше свободи. R4976:5, 4069:3, 3727:1, 3490:2
Стосується теперішнього часу перед судом Тисячолітнього дня. Ми припускаємо, що коли вони зараз звільняються, то уявляють собі, що Бог не здатний втримати їх. Q22:3
День, якого людство також чекає для свого випробування. R1679:2
Те, що їм дозволено знаходити і використовувати засоби матеріалізації і спілкування з людьми, створить особливе випробування і пробу ангелам, що впали. Це покаже, котрий з них шкодує за гріх і цілим серцем є тепер вірний Богові, а котрий є абсолютно протилежним. Це буде протягом періоду людського дня горя. R4070:4
1:7          Содом – «І Я [Бог] їх відкинув, як побачив оце» (Єз. 16: 50). R1270:4
За іншим тілом – Бог засуджує будь-яке змішування чи мішанину природи. R1678:4
Вічного – Вогонь, наслідки якого є вічними. Q262:4
Грецьке аіоніос – триваючий вік. R1618:2
Навіть содомляни, які поставлені як приклад розпусти, зазнавши помсти вічного вогню, матимуть частку в реституції. HG17:3*
Вогню – Символ знищення. R1618:2
Цілковите знищення, а не вічні муки. R3947:2
Вічне знищення або друга смерть. R4070:3
В приклад – Як Його помсти, так і Його милосердя. R1618:2
Для стримування тих, хто потім хотів би жити безбожно (2 Петр. 2: 6). R1779:2, 1270:5
Приклад тих, хто зазнає вічного знищення, другої смерті. R4070:3, 5351:2, 1857:3, 1860:2
Як образ. R5948:3, 1860:2
1:8          Зневажають слави – Тих, кого Бог вшанував і «поставив» у Тілі (2 Петр. 2: 10). F166
1:9          Архангел – Означає головний посланець. R490:1
Той, хто має вищу владу. R490:4
Михаїл – Означає «Котрий, як Бог», або той, хто представляє Бога. C62; R490:5
Головний посланник; той, хто має вищу владу. R490:1,4
Христос. B145; D414; R490:5
Вождь нашого спасіння. D548
Сперечався – Сатана бажав мати тіло Мойсея, щоб використати його для подальшого зведення народу, який міг би носити його, як мумію – воно могло б стати спокусою для ідолопоклонства. R5054:4; Q807:T
З дияволом – Саме існування котрого зараз заперечується багатьма. F609
Мойсеєве – Ісус і Церква разом становлять прообразного або великого Мойсея. Їхня спадщина – небесна. Тож образ не може показувати земної могили. Q807:T
Ми тут запевнені, що Бог чудесним чином заховав тіло Мойсея. B130
З'явлення Мойсея на горі Переображення (Мт. 17: 3) не було реальністю, а «видінням» (Мт. 17: 9). Тут Мойсей представляв земну частину Христового Тисячолітнього Царства. R1761:2
Тіло – Таємниче місцезнаходження котрого представляє знаходження фізичного тіла нашого Господа. B130; R2478:6
Не наважився винести – Подібно до Михаїла, ми теж не повинні судити сатану, ані ганьбити його. R5267:1, 2309:3
Наш Господь визнав, що сатана є князем цього світу (Ів. 14: 30). R5847:6
Господь докорить тобі – Ми повинні залишити Господу засуджувати теперішні інституції у вибраний Ним час і спосіб. F608
Нам не дозволено видавати вирок або накладати покарання. R3939:1
Замість того, щоб намагатися помститися нашим противникам, ми повинні доручити свій шлях і їхній в Господні руки. Він знатиме, як властиво врахувати все, що стосується голови і серця. R4488:3
1:10       Зневажають – Якби часом вовки люті, наклепники, обмовники і сварливі особи прийшли на зібрання правдивого народу, до них треба поставитися так по-Біблійному, щоб їм стало незручно на цих вечерях любові. R4461:4
Не треба сподіватися, що посвячені, вірні послідовники будуть звільнені від всяких втручань фальшивих пророків, фальшивих вчителів, фальшивих братів і вовків в овечих шкурах. R1663:6*
Як німа звірина – Всі небажаючі признавати і коритися Цареві Слави повинні бути знищені як «звірина нерозумна» (2 Петр. 2: 12). R5847:4
Нове створіння вже колись померло для гріха, і якщо гріх відроджується, то це означає повернення до валяння в болоті – готовність до того, щоб бути взятим і знищеним, як німа звірина. Q507:8
1:11       Горе їм – Тим, що колись були серед вибраних, і вчинили навмисний гріх. F166
Зображує Ізмаїла, Ісава, природний Ізраїль і «кукіль» Євангельської Церкви. R2778:3
Дух гордості, сектантства, амбіції – ось основні риси неправильного шляху, який принесе погані плоди. Це породить фальш, переслідування братів, свавільство, зверхність. SM223:2
Дорогою Каїновою – Гріх Каїна був ненавистю до його брата – вбивством. R3044:2
Обману Валаамової заплати – Помилка Валаама була в любові до винагороди; він був готовий зробити зло заради цього. R3044:2
Забуваючи шляхи праведності заради земного здобутку. Слова Ап. Петра (2 Петр. 2: 10-22) означають, що цей клас виявиться, в основному, серед вчителів Церкви, і переважно в кінці цього віку. F166
Представляє священиків номінальної церкви, які вчать неправди заради земного здобутку. F166; R2204:6
Таким чином підтверджуючи історію Валаама всупереч вченням сучасних теологів. A61
В бунті Корея – Бунтом Корея було його повстання проти божественно встановлених правил (4 М. 16:  13).  R3044:4, 4047:2
Корах, «не тримаючись Голови» (Кол. 2: 19). F120; C200; R2461:2, 3613:5
«Що не бояться зневажати правди» (2 Петр. 2: 10). F166
Вияв відсутності віри. R4047:1
1:12       Вони скелі підводні – «Вовки люті» (Дії 20: 29), «наклепники» (Рим. 1: 30), «обмовники» (1 Тим. 3: 11), «сварливі» (Рим. 2: 8). R4461:4
Ті, що свідомо і навмисне повертаються до волі тіла. R5486:2
Вечерях любові – Не «вечеря» для пригадування Господньої смерті, а звичайне споживання їжі; «свято любові», що проводиться із вдячністю та радістю. R1014:2
Не всі, хто приймав участь у спільних трапезах із ранньою Церквою, були братами насправді. R1014:2
Двічі померлі – Якщо християнин грішить добровільно, насіння нової природи є мертве. На нього вже ніщо тоді не чекає, крім другої смерті, бо він був піднятий з першої – Адамової смерті. Померти знову означало би, що він підлягає покаранню Божого закону вдруге. R5742:5, 4855:1, 4843:1, 4830:3, 4656:1, 4626:3; Q507:8, 658:5
Особа в цьому стані обов’язково проявить дух сатани – гнів, заздрість, ненависть, злобу, суперечку. R4606:1, 4626:3
Ті, що грішать добровільно, після того, як пізнали правду, як скуштували Божого Слова, як отримали святого Духа, а тоді відпадають (Євр. 6: 46, 10: 26). R5641:2, 1056:2
Ті, хто вмирає другою смертю (Об. 20: 6; 21: 8), хто «духа благодаті зневажив» (Євр. 10: 29). R4634:6, 5641:2, 1056:2; OV152:6
Перестали мати будь-який зв'язок із Богом. R4656:1
Говориться про того, хто, будучи зачатий святим Духом, свідомо, навмисне вибрав старе життя гріха. Це той, за якого вже не знайдеться жертви за гріх (Євр. 10: 26). R4830:3
Якщо хтось, зачатий духом, втратить цього духа, стане мертвим для духовних речей, тоді він «двічі померлий». R4855:1, 4626:3; Q658:5
Отож, поступово переходячи в зовнішню темряву, він бачитиме не більше, ніж бачить номінальний прихожанин церкви або будь-яка світова особа. R4606:1
Значить, якщо тілесна воля ожила, то духовно зачата нова воля померла. R5486:2, 4843:1, 4656:1; Q507:8
Два класи описані як «двічі померлі». Перший – це клас, який відрікається від угоди жертви і повертається на світові дороги. Другий – це ті, хто відкидає Відкупителя, заслугу Його жертви. R4872:5
Викорінені – Викинені як відкинуті галузки (Ів. 15: 6). R1056:2
Належачи до родини тернів та колючок, а не до виноградини (Євр. 6: 8). R4592:3
Взяті та знищені як німа звірина (2 Петр. 2: 12). Q507:8; R4843:4; OV145:4
1:13       Люті хвилі морські – Людські маси, що не мають релігійного стримування. R333:1
Коли все людство буде приведене під керівництво Божого Царства, «моря вже не буде» (Об. 21: 1). R333:1
Зорі блудні – Ті, що кидають правду і стають «нахабними», фальшивими вчителями, «нерозважно надимаючись», добиваючись, щоб їх вважали повноважними в такому ж значенні, як апостолів (2 Тим. 3: 4; 2 Кор. 11: 13; Об. 2: 2). D594
Бог призначив лише «дванадцять зір» як світила для Його Церкви (Об. 12: 1). D594
Морок темряви – Що залишається для тих, хто відверто зрадив свою угоду, і для тих, хто повертається до гріха. R5270:2
Плата для тих, хто не почує з відкритими вухами і не побачить з відкритими очима в умовах царства. NS386:4
1:14       Енох – Послужив як божественний речник. R4939:2, 4386:4, 3417:3
Невиразно провіщаючи євангелію. E384
Енох не лише пророкував, але й вірив, і це наклало відпечаток на весь його характер і відокремило його від світу. R4386:5
Пророцтво реституції, що характеризує Еноха як одного з Божих святих пророків, згаданих в Діях 3: 19-21. HG337:4
Сьомий від Адама – Сім у Писанні визнане як досконале число і як признак досконалості. Енох може представляти досконалу людину, або людину в її майбутньому стані, коли вона не буде вмирати. Q262:T
Енох, можливо, є образом досконалого Адама; може це підказка, що відновлення людини до досконалості буде в сьомому тисячолітньому дні. R108:6
Ось – Спостереження покаже. R631:4
Іде Господь – Месія іде. R4881:4, SM89:1
Грецьке ілте, прийшов; пророчо, як в Іс. 9: 6. R149:1*
Перший натяк на те, що Бог може зробити в майбутньому. R5083:1
Ми бачимо це прагнення, надію та очікування на грядущого Царя в писаннях всіх апостолів. R2926:1
Протягом майже вісімнадцяти століть Бог мовчав, не даючи жодного слова, жодного послання надії, за винятком проблиску, який іде від Енохового пророцтва. SM89:1; R5768:3, 5083:1
Об'явлення, зроблене Енохом, не було достатньою основою для того, щоб подарувати надію людству, або щоб казати їм покаятися. (Немає ніякої підстави, на якій можна звеліти людині покаятися, якщо не запропонувати їй чогось в ролі нагороди за покаяння). R5083:1
Зо Своїми десятками тисяч – Міріадами. R5608:2, 5442:1, 4939:2, 4881:4; SM89:1
Якщо страждання буле перенесене цілим Тілом, то слава також. Ми страждаємо з Ним, щоб і прославитися разом. Коли Христос з’явиться в славі, ми будемо з Ним. R579:5
Теорія, висунута «Плимутським братством», що Ісус розділить другий прихід на дві частини: спочатку збере Своїх святих (невидимий для світу), а потім з ними судитиме світ в праведності (видимий для людських очей) – це оманлива теорія. R631:5
Є тільки один другий прихід. Він приходить, щоб виконувати різноманітну працю, і не залишить її, ані не повернеться, доки не закінчить повалення всякої сили та влади. R631:5
Святих – Грецьке хагіос, яке ніколи не перекладається як ангел. R263:2, 19:2
Воскреслі святі вже тут і задіяні у великій праці жнива. C302
Святі особи. R4881:4; SM89:1
Святий означає Боже насіння (єврейське елоххім єхраг), і як в єврейській, так і в грецькій мові означає «святі» – ті, що зачаті Духом і народжені Богом, тобто Христос і Його Наречена. HG23:5*
«І прийде Господь, Бог мій, і з Ним усі святі» (Зах. 14: 5). C302; R263:2, 19:3
1:15       Щоб суд учинити над усіма – Це говорить про те, що одного дня праведність буде встановлена на землі. R5608:2, 3417:3; SM208:4
Щоб встановити справедливість і праведність на землі, щоб благословити людей (1 М. 22: 18). R4881:4, 4939:2, 3417:3
Це буде час, коли будуть накладатись покарання і нагороди. R5442:2
Великий день суду, який має завершити Євангельський вік та запровадити Тисячоліття. R5442:1
Народи землі і різноманітні елементи, які формують суспільство, організоване зараз – політичні, фінансові та церковні і т.п. – є зараз на лаві підсудних, і проти них висуваються звинувачення. R5442:3
Якщо ті, з ким Господь зараз має справу, будуть вірними, вони будуть з Господом суддями світу в наступному віці (1 Кор. 6: 2). R5442:2
За всі вчинки безбожності їхньої – Писання говорить нам, що вироки будуть вимірюватися відповідно до світла, яке особа мала раніше і проти якого згрішила. R5442:3
Тоді матиметься справа з кожним зловмисником, і він отримає кару за свій злий намір, а також різки для свого виправлення. R5442:2
1:16       Чванливе – Говорячи: «Ми мусимо перемогти світ! Ось шлях, яким мусить бути встановлене Царство». R5676:6
Вихваляють – Догоджаючи людям заради власного вивищення. F166
1:18       Ходитимуть за своїми пожадливостями – Складається враження, що тим, хто мав світло теперішньої правди і покинув його, потім більше бракує пристойності, поміркованості, чесності, ніж світовим людям. R4540:4
1:19 Хто відлучається – Від правди та її духа. R1589:1
Послідовники Ісуса мають вказівку в Євр. 10: 25 збиратися разом: «Не кидаймо збору свого». R2243:2, 4830:3
Тілесні – Піклуючись про земні речі і задовольняючи амбіції та смаки старої природи. R1589:1
1:20       Будуйте – Головна місія Церкви – це її власний розвиток. Свідчення про правду, розливання світла, картання світу є другорядною місією. E294
«Збудовуйте один одного» (1 Сол. 5: 11). «Уважаймо один за одним для заохоти до любові й до добрих учинків» (Євр. 10: 24). F311; R4830:3
Ціль наших зібрань. R317:4
Привілей бути працівниками в Церкві Христа, доки ми всі не досягнемо повного зросту мужа в Помазанці (Еф. 4: 13). R4666:2, 4474:6
Готуючи один одного як члени Тіла Посередника, Тіла Христа (Еф. 4: 12). R4474:6
Будьте співчутливі та готові допомогти; не ставайте причиною спотикання один одному; не збивайте зі шляху, а допомагайте один одному (Рим. 14: 21). CR335:2
Його народ не повинен без потреби бути тягарем один для одного, але кожен повинен відчувати відповідальність стосовно інших і радо протягувати руку допомоги. R4854:4
Члени ніг мусять служити руці, а рука – нозі, і всі через взаємний та живий союз духа з Головою повинні будувати один одного. R458:2
Надавайте духовну поживу, щоб підкріпляти тих, чия нова природа чи розум якийсь час дрімають. R4830:3
Частина нашої служби, яку ми виконуємо для нашого великого Голови в теперішній час, – служба Його Тілу. R4435:4
Допомагаючи один одному одягати весільний одяг. R2707:6
Наш Господь не мав такої спільності, яку Господь дарував нам, але обов’язково скористався би нею, якби мав. R2243:2
Організування зібрань, щоб привернути увагу світових, чи то музикою, чи чимось іншим, звело б нанівець їхню ціль. F311
Немає абсолютно ніякого місця світовим працівникам у цій великій Божій праці, яка зараз відбувається. R4894:5
Себе – Один одного. R5098:2, 4253:3
Моліться Духом Святим – Із святим духом – духом вірності та посвячення Богові. R1589:1
1:21       Бережіть себе самих – Освячені в Христі Ісусі. R4660:2
Берегти себе – це ваше завдання. Бог ніколи не змушуватиме вашої волі. Бог зараз не шукає тих, кого треба змушувати. R5725:5; CR474:3
«Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи» (Пр. 4: 23). R1562:3, 4660:2, 4639:6
В пильності, в молитві та ревності. R4850:4, 1799:4
Любов до Господа, до правди і праведності мусить надихати нас. R1799:4
Для Своєї Нареченої Господь шукає тих, що люблять Його найбільше, і Він дозволяє сатані поширювати підступні доктрини, які ефективні у зведенні всіх, крім цього особливого класу. R1480:4*
Ті, хто зачатий святим Духом, відповідальні за те, щоб берегти себе в тому святому стані серця. R4660:5
Ті, що ввійшли в Божу благодать, мусять зберігати себе на цьому становищі. R4660:2
Щоб зберегти себе, кожен мусить бути повністю посвячений і мусить перебувати на Скелі. R1480:4*
Ніколи ця заповідь не була такою потрібною для послідовників Ісуса, ніж зараз. R4253:3
Щоденно просячи божественної мудрості та опіки, намагаючись жити відповідно, а також роблячи перегляд та аналіз зроблених і незроблених речей. R5958:4, 5440:1
Зберігаючи себе чистими (1 Ів. 1: 9); ми повинні визнавати наші щоденні провини, прагнути прощення і отримувати його. R5440:1
Через щоденний і щогодинний послух і любов до принципів праведності. R3021:6, 4850:6
Зберігаючи серце в постійному підкоренні виключно Господній волі. R1563:4, 3021:6
Для тих, хто так слухняно пробуває в Божій любові, ясні та темні епізоди життя, його бурі та його затишшя, його смутки та його радості є благословенням і допомогою на шляху вперед і вгору. R2239:6
Єдина охорона від «знаків та неправдивих чуд, із усякою оманою неправди» сатани (2 Сол. 2: 9, 10). R1889:2
Це чітко дає зрозуміти, що  ця особлива Божа любов може бути втрачена частково або, зрештою, цілком. Якщо хтось ходить за тілом, а не за духом, він пропорційно втратить Божу любов. R3033:6
Ті особи в школі Христа, котрі не хочуть розвиватися в ній до досконалості (в любові Божій), можуть не сумніватися, що скоріше чи пізніше вони втратять знання божественного плану. R2649:5
Наскільки ми нехтуватимемо вказівками божественного Радника, настільки ми обов’язково втратимо благословення. R2239:3
У Божій любові – Він робить так, що під тиском усіх речей вона глибоко відпечатується в нас. R2330:4
Любов, що незаслужена, жертовна, абсолютно відмінна від будь-чого відомого зіпсованому людству. R2648:3
Ми не можемо берегти себе в цій любові, якщо не ввійшли в неї. R2648:2
Потрібно, щоб ми були скеровані в неї через божественне Слово, і зростали та розвивалися в ній (2 Сол. 3: 5). R2648:2
Ввійти у неї земна людина зможе через процес реституції в Тисячолітньому віці. R2648:6
Божу особливу любов і провидіння для Його святих не видно з боку світу (1 Ів. 3: 1). R1254:5, 2648:2
Ті, що перейшли від стану світу до цієї особливої Божої любові, стали Його дітьми через усиновлення. R5276:2, 1563:4
Новий розум, узгоджений з Божою любов’ю, можна отримати лише через святого Духа, що є наступним кроком після посвячення Господу. R2648:5
Намагаючись робити завжди ті речі, які приємні Богові. R4850:5
Стараючись вести щоденні життєві справи згідно з принципами Його любові. R2649:5
Перемагаючи самолюбство у всіх його розгалуженнях. R2330:5
Надзвичайно великі і цінні обітниці треба ревно досліджувати, щоб вони могли становити в нас «силу Божу» для добра, збереження в пізнанні Господа і, через послух, в Його любові. R3021:5
Досягнутій через послух покликові цього віку, щоб представити наші тіла в жертву живу, святу і приємну Богові (Рим. 12: 1). R2648:6, 2649:5
Дозволяючи любові до братів так наповнити наше серце, щоб ми з радістю «клали душі за братів» (1 Ів. 3: 16). R2649:5, 4254:1
Що допускає любов до людства в загальному, і навіть поширюється на німе створіння, яким ми опікуємося. R2649:2
«Бо то [доказ нашого володіння нею] любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, Його ж заповіді не тяжкі» (1 Ів. 5: 3). R2648:6
Той, хто вважає Божі заповіді тяжкими, тим самим переконується, що він серцем не погоджується з ними, не є в «любові Божій». R2648:6
Самолюбство є безперечною причиною відокремлення від Божої любові. Воно проявляється в недбальстві, байдужості, заздрості, гніві, ненависті, сварні. R4850:5, 2330:4
Можемо сподіватися, що спокуса цієї години значною мірою стосуватиметься пробування в Божій любові. R4253:3
Господнє випробування нас стосуватиметься сердечної посвяти. R4639:6, 1799:4
Також означає збереження наших сердець в любові до всіх дорогих братів, членів Христа, і до людства у значенні співчуття, а також до наших ворогів. NS564:6
Наскільки старе створіння тріумфує, настільки нове створіння впаде, і таким чином ми поступово перестанемо пробувати в Божій любові. R4850:5, 1563:4
1:22       І – «Розрізняючи» (переклад Короля Якова), беручи до уваги природні обов’язки і духовний розвиток. R3233:5, 1860:3
Враховуючи обставини конкретного випадку. R1860:3
Роблячи так, ми наслідуємо приклад нашого Небесного Отця, бо ми щойно зауважили, що лише ходячи за духом, можемо зберегти себе в Божій любові. R3034:3
В залежності від того, наскільки ми бачимо, що брати є копіями нашого Господа в серці, мотиві, намірі, в люблячій ревності до праведності і правди; наслідуючи таким чином приклад Господа, Який особливо любив Івана, бо Іван був особливо лагідним. Господь не хоче, щоб ми однаково трактували тих, хто поводиться непорядно або ходить за тілом, і тих, хто ходить за духом. R3034:2
Ми маємо такий же обов’язок обмежувати спільність з тими, хто недостойний її, як маємо обов’язок підтримувати спільність, палку спільність, з тими, хто, на наш погляд, іде слідами Ісуса. R3034:4
Зобов’язання розрізняти між братами, яких треба шанувати, і тими, яких треба остерігатися, стосується не лише поведінки, але й доктринальних справ, фундаментальних доктрин Христа. R3034:6
До одних – Декого ми можемо вважати такими, що просто потрапили в пастку противника, чи то гріховну, чи доктринальну. R3035:1
Будьте милостиві – Коли ми бачимо, що брат поводиться всупереч Господній вказівці, ми, молячись за нього, повинні якнайкраще обдумати, як допомогти йому. R1860:3
Зі свого боку ми завжди повинні бути  готові допомогти таким повернутися, бо ми не можемо знати, хто є свідомим відступником, а хто лише зведений та заплутався. R883:1
1:23       Виривайте – З впливу і пасток противника. R2770:6
Пригадуючи їм про Скелю Ісуса Христа і кидаючи їм мотузку божественних обітниць. R5948:6
Можливо, нам доведеться говорити з ними дуже відверто: відкрити та показати їхнім очам зло їхньої аморальної поведінки, показуючи їм жахливість їхнього гріха чи помилки, яку вони коять. R3035:2
Можливо, потрібні гострі слова, якщо ми усвідомлюємо, що ніщо інше не допомагає вивести їх з тої летаргії. R3035:2, 4327:1
Деякі потребують до себе активних дій. R1860:3
З огню – Поглинаючий вогонь Божого справедливого осуду. A320
Друга смерть. R3035:2
Ненавидьте навіть – Ті, що ненавидять гріх, звертаються зі всім до Господа в молитві, намагаючись виправити кожну помилку, яку вони могли зробити. R2962:1
Одежу – Приписану одежу Христової праведності. R2961:6, 2782:6
Опоганену від тіла – Через те, що приймають дух світа. R2782:6
Різноманітні переступи вважаються плямами або забрудненнями – знаками тілесних слабостей. R2961:6
Може стати наслідком спільності з церквою, яка живе в перелюбницькому союзі зі світом. R46:4
Цей клас, що нездатний зберегти свою одежу незаплямленою, нездатний приходити до Господа в молитві, визнаючи кожний переступ, жахливо забруднює свою шату через контакт зі світом. HG358:4
1:24       А Тому – Ісусу. R388:4
Зберегти від упадку – Спотикання. R1458:2
Поставити – В кінці Євангельського віку. R916:4
На початку Тисячолітнього царювання. Q106:2
Наш небесний Господь представить нас Отцеві. CR39:1
Непорочними – Дійсно досконалими. R916:4
Отже, коли ми будемо представлені перед Ним бездоганними, це означатиме, що великий Суддя схвалить нас, як Він схвалює всіх святих ангелів. R4513:5
Тепер, протягом жертвувального періоду, впасти в руки нашого великого Судді означало би випасти з рук нашого Відкупителя і Заступника і запевнити собі засудження на другу смерть. R4513:5
Такими, що з ревністю розвинули плоди Духа. R5460:5
Як показано в праці виробника паперу, який перетворює брудні клапті на білий папір. F193, 194
Доки наші надії, цілі та спрямування життя зосереджені на небесних речах, нам не треба боятися злого, теперішнього чи майбутнього, бо Господь буде з нами і в кінцевому результаті представить нас непорочними. R2480:2
1:25       Богові, Спасителеві нашому – Сам Всемогутній Єгова є Спасителем, Автором великого плану спасіння. E33